Økologi

Regeringen har med sit økologipolitiske udspil ”En ny og stærk økologipolitik” sat omlægning til økologi på dagsordenen med denne fantastiske målsætning: 60 % økologi i offentlige køkkener i 2020. 
 
Regeringen har afsat penge til igangsættelse af det store projekt, men hvordan kriterierne bliver for at få del i pengene, er endnu ikke afgjort. Til gengæld er det afgjort at pengene ikke er afsat til de dyrere økologiske fødevarer eller til flere personaletimer. Omlægningen til økologi skal ske inden for de eksisterende driftsbudgetter. 
 

Omlægning til økologi giver positive sidegevinster

Det er mere end 15 år siden, de første offentlige køkkener gik i gang med at eksperimentere med omlægning til økologi uden at have ekstra penge til råvarer og personale. Siden har tusinder af både private og offentlige køkkener i alle størrelser bevist, at det er muligt at finde både tid og penge til økologisk omlægning i de eksisterende budgetter – samtidig har de oplevet en række positive sidegevinster. Når både tid og penge skal findes i egne budgetter, bliver madspildet begrænset og fødevaresammensætningen både sundere og mere miljø- og klimavenlig. Det er den gevist regeringen går efter. I tilgift øges det køkkenfaglige niveau, gode måltider kommer i fokus og samarbejdet på tværs mellem faggrupper bliver styrket positivt. 
 

Uddannelse i omlægning til økologi koster penge

Når regeringen alligevel afsætter penge til økologisk omlægning, er det fordi det kræver uddannelse og træning at ændre vaner, menuer og råvareforbrug. Det er udgifter til projektplanlægning og uddannelse regeringen vil yde tilskud til.  
 
Har du brug for hjælp eller sparring til et økologisk omlægningsprojekt, eller til at udarbejde en ansøgning til Fødevareministeriet, når midlerne bliver firgivet, så ring til os og få en uforpligtende snak. Vi er specialister i omlægning til økologi. Vi yder al slags rådgivning og tilbyder både praktiske og teoretiske kurser i omlægning til økologi inden for budgettet. Vi hjælper gerne, uanset om der skal startes fra scratch, eller om I kommet langt i processen.
 
Tilsammen har vi haft fingre i stort set alle omlægningsprojekter i Danmark med alle de erfaringer, der følger med. Vi kan rådgive lige fra de indledende analyser til den økologiske mad ligger på tallerkenerne – vi er også gode til at komme med ny inspiration for køkkener, der allerede har gennemført omlægning til økologi. 
 
Vil du læse mere om ”hvorfor” og ”hvordan” omlægning til økologi, så scroll ned…. 

Økologi for offentlige


Økologi - HVORFOR skal vi lægge om? 

Økologisk mad er mad med såkaldt "added value" – ”tilsat” eller ”ekstra” værdi, som skal få os til at købe varen, selvom den koster lidt mere. Det pudsige er, at den ekstra værdi i høj grad består i, at varen mangler noget i forhold til sine konventionelle kolleger. Det er manglerne vi betaler ekstra for, og som modner ønsket om omlægning til økologi.

Vi betaler gladeligt ekstra for mangelen på kunstgødning og sprøjtegifte under dyrkning, vi betaler ekstra for fravær af GMO og kunstige tilsætningsstoffer, for nul haleklipning af smågrise og nul næbklipning hos kyllinger, vi betaler ekstra for, at der ikke er tilsat såkaldt forebyggende medicin til dyrefoderet osv. Men netop på grund af manglerne er der store ekstra værdier i de økologiske fødevarer hvad angår, smag, højere indhold af vitaminer, antioksidanter og andre sekundære stoffer, dyrevelfærd, naturbeskyttelse og miljø. Læs meget, meget mere om hvorfor omlægning til økologi er en god idé på Økologisk Landsforenings hjemmeside her


Økologi - HVORDAN skal vi lægge om? 

Økologi er - frit oversat fra græsk - at holde hus. Det er præcis det, omlægning til økologi handler om, på bedste "Hyttemeier" vis: At holde hus med både råvarerne og arbejdsindsatsen. Omlægning til økologi handler om at tilberede sin mad fra bunden af lokale, friske råvarer i sæson, spare på kødet (bortset fra kødet til syge og ældre), mindske madspild i alle led og styre sin økonomi stramt. Der skal simpelthen findes mellem 25 og 40 % ekstra midler i fødevarebudgettet. Det er relativt let at finde penge i budgetterne til omlægning til økologi, når det handler om de første 30-50 % økologi, herefter bliver det ikke helt så ligetil, men der går sport i at vride stadigt flere kroner ud af budgettet til stadigt mere omlægning til økologi. 

Mange har argumenteret, at det ikke er til at skaffe varerne, og at der ikke er tid til at bage brød og skrælle gulerødder. Erfaringerne fra de kommuner og virksomheder, som har arbejdet målrettet med omlægning til økologi uden merudgifter er, at vareproblemer snarere er leverandørproblemer, som lader sig løse og at tid kan findes ved at planlægge anderledes og oftest mere langsigtet - er det ikke nok til f.eks. at finde tid til selv at bage, så finder vi andre løsninger i fællesskab på vej mod det mål I sætter.   


Omlægning til økologi sker ikke fra den ene dag til den anden, det kræver uddannelse, øvelse og opbakning fra ledelsen, kunder, kolleger og medarbejdere. Til gengæld oplever alle køkkener, at det bliver fagligt mere udviklende og især mere meningsfyldt at gå på arbejde, fordi det daglige virke med omlægning til økologi har positiv og direkte indflydelse på klima, sundhed, miljø og dyrevelfærd.  

 

Kontakt os

*


*

Relevante links:

Vi hjælper vores kunder med Det økologiske spisemærke

Læs også om Klimavenlig mad